Position

--Diskontering beteenden kan användas mot en eller flera arbetsgrupper kolleger under gruppen interaktion. Avsikten med "discounter" är att hindra en medlem vill dela hans eller hennes kunskaper, idéer, perspektiv, etc.--bild skapats utifrån från de följande undersökningen: Smith, B. L. (1993). Mellanmänskliga beteenden som skadar produktiviteten för kreativ problemlösning grupper, Journal of Creative Behavior, 27 (3), 171-185.

TAGGAR

istock logo