Position

Se först en bricka i frontalkrock se. För att få golvet roterar här sida vid sida 45% och skala med denna parameter: bredd 100%, höjd 50%. Få väggen är lätt också. Med den första delbilden, skala (71% bredd, höjd 100%) och sedan gjort en lutning på 26.565

TAGGAR

istock logo