Position

2'-deoxyguanosine 5'-triphosphate, eller dGTP, en av nukleotider (grundläggande enheter) som utgör DNA (deoxiribonukleinsyra acid), det genetiska materialet i alla cellulära organismer. Gjort i Inkscape. Syre är röd, kväve är grön, fosfor är silver, resten är kol. Ingen hydrogens.

TAGGAR

istock logo