Position

Här är bilder från mina 2010 resor som jag har konverterat med kommandot: för i *.jpg; konverterar "$ i" "" basename "$ i" jpg ".png" && autotrace-Ytutjämning-nivå 15 - färg-greve 6 - input-formatera PNG-utdata-fil "" basename "$ i" jpg "".svg-utdata-formatera svg "" basename "$ i".jpg ".png"; gjort

TAGGAR

istock logo